Povjerenje su nam poklonili

Od 1997. godine izveli smo podopolagačke radove na preko 400 objekata u cijeloj Bosni i Hercegovini, a najnačajniji koje svrstavamo u reference su:

EPOKSIDNI PODOVI:
Željeznički školski centar, Sarajevo
Energotehnika D.O.O., Doboj
Ataco D.O.O.
Uniproject D.O.O., Zenica
Pak-centar D.O.O., Sarajevo
Mimo Medical PZU, Sarajevo
SUR TEC-Eurosjaj D.O.O., Konjic
AGREKS D.O.O., Donji Žabar
ECO-Company D.O.O., Sarajevo
Proven D.O.O., Sarajevo
Ekonomski Fakultet, Pale
Bosnalijek D.D., Sarajevo
Sarajevo Gas D.O.O., Sarajevo
Studen Prom D.O.O., Zvornik
Jasmin M D.O.O., Žepče
Mrkulić Company D.O.O., Sarajevo
Kons D.O.O., Ljubuški
Srednja tehnička škola, Brčko
JU Mješovita škola, Goražde
Adazal D.O.O., Sarajevo
Sprind D.D., Sarajevo
HOLLYWOOD Hotel, Ilidža
Porto Montenegro, Tivat
Hotel Zepter, Kozarsa Dubica
Međunarodni aerodrom, Sarajevo
Prunus d.o.o., Sarajevo
Tvornica konca, Mostar
Tvornica vode, Sokolac
Lanaco, Banja Luka
Ergela konja, Rakovica
Tvornica TAS, Sarajevo
Tvornica Celpak, Banja Luka
Fabrika Duhana, Sarajevo
Klaonica i prerada mesa, Prijedor
Štamparija GIK Oko, Sarajevo
Klas, Sarajevo
Amax, Zenica
Toplane, Sarajevo
Federalna uprava civilne zaštite, Sarajevo
Stručna škola, Goražde
Plinske podstanice
Pro Wald, Sarajevo
Eurolising, Mostar
Velepekara, Sarajevo
Mibo komunikacije, Sarajevo
Voda Kruna, Mrkonjić Grad
Pink BH, Sarajevo
Osnovna škola Umihana Čuvidina, Sarajevo
TUS, Lukavica
Institut za rudarstvo, Zenica
Alma Ras, Olovo
Radio Stari Grad, Sarajevo
BBI centar, Sarajevo (Champions, Star-Sport, optika Loris)
Pobjeda, Goražde
Ekonomski fakultet, Sarajevo,
Dom kulture, Hrasnica
Jami, Jelah
Cinema City, Sarajevo

 

 

PVC PODOVI:
Dom zdravlja, Vratnik, Sarajevo
Dom zdravlja, Stari Grad, Sarajevo
Dom zdravlja, Vrazova, Sarajevo
Dom zdravlja, Dobrinja, Sarajevo
Dom zdravlja, Hrasnica, Sarajevo
Dom zdravlja, Tarčin
Dom zdravlja, Hadžići
Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Sarajevo
Ambulanta MZ Logavina, Sarajevo
Ambulanta MZ Paromlinska, Sarajevo
Hitma pomoć, Sarajevo
Pošta I i II, Sarajevo
Pošta Ilidža
Pošta Hadžići
Osnovna škola Mejtaš, Sarajevo
Elektrotehnička škola Buća Potok, Sarajevo
Osnovna škola Potkozarje, Goražde
Osnovna škola Simon Bolivar, Sarajevo
Osnovna škola Zajko Delić, Vogošča
Obdanište Skenderija, Sarajevo
Ambasada Švedske
Ambasada Norveške
Ambasada SAD
Televizija Kantona Sarajevo
Privredna komora Kantona Sarajevo
PC Kids, Sarajevo
Dom slijepih, Nedžarići
PC Mercator, Sarajevo
So Centar, Sarajevo
So Novo Sarajevo, Sarajevo
Osnovna škola Sokolac, Sokolac
TUS, Lukavica
Toplane Sarajevo, Sarajevo
Osnovna škola Edhem Mulabdić, Sarajevo
Parlament BiH, Sarajevo
BH Telecom, Sarajevo
OŠ Orašje, Orašje
Nato Baza, Butmir

TEKSTILNI PODOVI:
Skupština BiH, Sarajevo
JP Elektroprenost, Sarajevo
Energoinvest D.D., Sarajevo
IPSA, Sarajevo
BH banka, Sarajevo
Hotel Maršal, Bjelašnica
BBI banka, Brčko
Općina Novo Sarajevo, Sarajevo